ABC Kick-off sastanak je održan na Univerzitetu u Portu, u Portugalu u trajanju od 13-16 februara, 2017. godine.

Svi članovi konzorcija su učestvovali u sastanku. Svaki učesnik je predstavio informacije o potencijalnim instituacijama i njihovoj ulozi u projektu. Tokom sastanka, definisani su predstavnici ABC tematskih grupa (komunikacija, govor, jezik, sluh, mucanje, glas). Dogovoreni su kratkoročni i dugoročni planovi projekta, kao i termini dolazećih ToT treninga u Zagrebu, Groningenu i Aveiru.

Inicijalni sastanak  je pratio sastanak koji je bio posvećen pitanjima kvaliteta projekta. Predstavljeni su instrumenti za procjenu  od strane predstavnika Gordon i Ono akademskog koledža (Izrael). Tokom sastanka učesnici su upoznati sa dvije internet platforme ASANA I MOODLE. Planirano je da se ASANA koristi kao alat za upravljanje projektom i MOODLE za razmjenu akademskih kurseva pripremljenih tokom projekta.