ABC poster prezentacija na ERFCON konferenciji

Na ERFCON konferenciji- 9. Međunarodnoj konferenciji Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Zagrebu, održana je poster prezentacija o ABC projektu od strane projektnog tima.