აღმოსავლეთ სარაევოს უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ენისა და მეტყველების პათოლოგიის დეპარტამენტი

2017 წლის 14 სექტემბერს Erasmus + პროექტის „Assisting Better Communication“ ფარგლებში აღმოსავლეთ სარაევოს უნივერსიტეტში გაიმართა ტრენინგი თემაზე „შეფასება და ჩარევა აუტიზმის მქონე ბავშვებთან მუშაობის გასაუმჯობესებლად“. ტრენინგი ჩატარდა ამ სფეროში მომუშავე ექიმების, ენისა და მეტყველების თერაპევტების, ფსიქოლოგებისა და პედაგოგებისათვის.