ინტერდისციპლინური შეხვედრები ენა-მეტყველების თერაპევტთა პროფესიული ეთიკისა და პროფესიული ასოციაციის საკითხებზე

2019 წლის 26 ნოემბერსა და 17 დეკემბერს ფრონტლაინის კლუბსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ინტერდისციპლინური შეხვედრები, რომელთა მიზანია საქართველოში დაიწყოს მსჯელობა კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის პროფესიის განვითარებისათვის ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორებიცაა პროფესიული ეთიკა და პროფესიული რეგულირების საკითხები. შეხვედრას კომუნიკაციის ენისა და მეტყველების თერაპიის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები და ლექტორები, ასევე სფეროში მომუშავე პრაქტიკოსები და მოწვეული ნეიროფსიქოლოგები და ფსიქო-ლინგვისტები ესწრებოდნენ.