კომუნიკაცია ადრეულ ასაკში

2019 ივნისში თბილისსა და ბათუმში ჩატარდა სთეფ ფორვარდისა და საქართველოს პორტიჯის ასოციაციის მიერ ორგანიზებული ვორქშოპი:  საკომუნიაცო სირთულეების მქონე ბავშვების მშობლებსთვის. ვორქშოპის მონაწილეებს მიეცათ საშუალება გაცნობოდნენ თანამედროვე მიდგომებს, საკომუნიკაციო დარღვევების მქონე ბავშვებთან მუშაობის შესახებ. როგორ ვითარდება საკომუნიკაციო უნარები სხვადსხვა მდგომერეობის დროს,  როგორია მშობლის, როგორც საკომუნიკაციო პარტნიორის როლი და რა სტარტეგიებს უნდა მიმართონ მათ.  მონაწილეებს გადეცათ პრაქტიკული მასალები, რითაც სახლის პირობებში ბავშვებთან მუშაობას შეძლებენ. ვორქშოპი ჩატარდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ERASMUS+ ABC-Assisting Better Communication პროექტის ფარგლებში.