კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების განვითარების შესაფასებელი ფორმები

პროექტის ფარგლებში ითარგმნა კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების განვითარების შესაფასაებელი ინსტრუმენტი.  ნაკრები მოიცავს შემდეგ ინსტრუმენტებს:

კომუნიკაცია:

  • საკომუნიკაციო მატრიცა
  • Van daijk

ენა:

  • ენობრივი განვითარების 10 სხვადასხვა ფორმა

Assessment in speech-langauge pathology A resource manual 5th edition Kenneth G.Shipley, Julie G.McAfee

მეტყველება:

  • Stimulability
  • Inteligibility (ICS)