Lokalni sastanak tima u Izraelu

Predstavnici Univerziteta Haifa, Ono i Gordon akademskog koledža su održali sastanak uživo ili putem skajpa u cilju sklapanja dogovora o Planu za osiguranje kvaliteta projekta ABC (koji je pripremljen i poslat kordinatorima projekta). Poslednji sastanak Izraelskog tima održan je na Ono akdemskom koledžu u cilju planiranja radionice o fleksibilnosti u učenju za članove projekta u februaru, 2018. Godine u Haifi.