O projektu

Projekat ”ABC – Assisting Better Communication” ima za cilj da uvede (npr. Gruzija) i unaprijedi profesiju logopeda u zemljama učesnicama kroz elaboraciju i kvalitetne kurseve, koji su ponuđeni na različitim nivoima visoke i profesionalne edukacije.

ABC inicijativa je fokusirana na četiri cilja i njima odgovarajuća pravca. Glavni ciljevi su:

  • Elaboracija sadržaja za pripremni program logopedije
  • Sprovođenje SLT kurikuluma
  • Osiguranje primjene moderne metodologije i
  • Diseminacija aktuelnih problema u logopediji
  • Sadržaj za pripremni program logopedije

Učesnici projekta će obezbediti razvoj SLT kurikuluma,  koji će obezbijediti savremene trendove na svim nivoima obrazovanja koji se odnose na oblast logopedije. Međunarodno udruženje logopeda (CPLOL) je razvilo okvir kompetencija za profesiju i identifikovalo specifične oblasti ekspertize koje se odnose na ovu profesiju. Projekat predlaže razvijanje sadržaja kurikuluma za pripremu SLT-a u zemljama koje uvode ovu profesiju u svoje zemlje. Priprema sadržaja je zajednička aktivnost svih zemalja učesnica i institucija. Proces izrade kurikuluma obuhvata aktivnosti vezane za razvoj radnih grupa, studijskih posjeta i obuku za trenere (TO), izradu materijala i aktivnosti za treninge, kurseve i programe (tematski moduli) i praktično raspoređivanje za profesionalni napredak.

  • Sprovođenje SLT kurikuluma

Sprovođenje pripremnih nastavnih planova i programa za SLT održavaće se na različitim nivoima visokog obrazovanja. Svaki tematski modul će razmatrati zahtjeve odgovarajućeg nivoa obrazovanja i potreba učesnika. Sprovođenje će biti praćeno uvođenjem i institucionalizacijom novih elaboriranih i pilotnih modula u studijskom planu Univerziteta sa aktivnostima kao što su sertifikacija i akreditacije na odgovarajućim nivoima koji se podudaraju sa propisima specifičnim za državu. Takođe, razmjena studenta MA programa doprineće daljem povećanju profesionalnih veština.

  1. Primjena moderne metodologije

Osigurati primjenu savremene metodologije u nastavi, jedan je od ključnih ciljeva koji su suštinska komponenta, pored pripreme sadržaja i pilotiranja SLT modula. QA metodologija je podijeljena u dva pravca – jedan se fokusira na nastavu i učenje, a drugi se fokusira na upravljanje projektima. QA mjere obezbjeđuju sredstva za ispunjavanje ciljeva projekta.

  1. Diseminacija aktuelnih problema u logopediji

Širenje svesti o aktuelnim problemima u široj javnosti je osnovna komponenta za poboljšanje nivoa pružanja usluga logopeda. To će se na drugi način potencirati i uvođenjem Profesionalne etike i standarda u skladu sa međunarodnim zahtevima i stvaranjem osnove za profesionalno udruživanje. Konferencija i javna predavanja za stručnjake i roditelje, kratki video snimci, medijske aktivnosti predstavljaju način za udruživanje logopeda u zemljama regiona.