კონსორციუმის პირველი შეხვედრა პორტოში

ABC პროექტის ფარგლებში კონსორციუმის პირველი შეხვედრა 2017 წლის 13-16 თებერვალს პორტოს უნივერსიტეტში გაიმართა.

პირველ შეხვედრას კონსორციუმის ყველა წევრი ესწრებოდა. შეხვედრის მონაწილეებმა   წარმოადგინეს ინფორმაცია თავიანთი ორგანიზაციების შესახებ და ისაუბრეს მათ როლზე პროექტში. შეხვედრის მიმდინარეობისას განისაზღვრა პროექტის თემატური ჯგუფების მონაწილეები და დაიგეგმა ახალი აქტივობები, შეთანხმდა უახლოეს საერთო შეხვედრათა   თარიღები.

პორტოშივე ჩატარდა კონსორციუმი წევრთა მეორე შეხვედრა, რომელიც პროექტის ეფექტური მართვის ინტრუმენტების შემუშავების შესახებ მსჯელობას დაეთმო. გორდონისა და ონოს კოლეჯის წარმომადგენლებმა მოამზადეს სპეციალური პრეზენტაციები, რომლის დროსაც კონსორციუმის წევრები პროექტის შეფასების კითხვარს გაეცნენ. ილიას უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა შეხვედრის მონაწილეებს გააცნეს მუდლისა და ასანის პლატფორმები.