ქართულენოვანი ფონოლოგიური ცნობიერების სკრინინგ ინსტრუმენტი

მოზანი:

  • მეტყველების სავარაუდო დარღვევის იდენტიფიკაცია. კერძოდ, ტესტით შესაძლებელია ბავშვისთვის გამოთქმის თვალსაზრისით რთული თანხმოვნების და მათი სიტყვაში პოზიციის გამოვლენა.
  • დიაგნოზის დასმის მიზნით დამატებითი, სიღრმისეული კვლევის საჭიროების განსაზღვრა.

ნაკრები მოიცავს:

  • 52 სურათების ბარათი
  • პასუხების ფურცელი
  • გზამკვლევი

მომხმარებლის კვალიფიკაცია:

ენისა და მეტყველების თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი