Radionica o fleksibilnosti u učenju održana u Izraelu u okviru projekta „Assisting better communication“

Radionica o fleksibilnosti u učenju u okviru projekta “Assisting better communication ” održana je u Izraelu, na Odsjeku za komunikacijske nauke i poremećaje, Univerzitet u Haifi i na Ono akademskom koledžu, od 12. do 14. februara 2018. godine. Ciljevi ovog ToT-a su sticanje novih znanja, uvida i vještina o savremenom razvoju u oblasti govorno-jezičke patologije i upotrebe informacionih tehnologija.

Radionica je uključivala participativne diskusije o temama vezanim za povezivanje teorije i kliničke prakse u oblasti govorno-jezičkih poremećaja. Na akademskom koledžu Ono učesnici su upoznati sa primjenom simulacije u nastavnom programu studija logopedije. Aktivno su učestvovali u tri različita scenarija simulacije u oblasti govorne i jezičke patologije, nakon čega je izvršena video analiza simulacija.