სამაგიდო თამაშები

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ორი საბავშვო სამაგიდო თამაში:

ბილიკი – ნაკრებში შედის  სათამაშო დაფა, ორი ფიგურა და კამათელი

სიტყვები ბადეში – ნაკრებში შედის დაფა და შესაბამისი სურათები