Tot trening na Univerzitetu u Zagrebu

U martu 2017. godine u okviru projekta ABC održan je petodnevni trening na Univerzitetu u Zagrebu. Teme treninga su bile: rana identifikacija i strategije tretmana za djecu sa oštećenjem sluha i znakovni jezik.

Predstavnici Ilia državnog univerziteta, Step Forward, nevladina organizacija iz Gruzije, Univerzitet Tuzla i Istočno Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Univerzitet u Haifi i Ono akademski koledž (Izrael) su učestvovali u treningu.

Učesnici su imali mogućnost da se upoznaju sa hrvatskim praktičnim iskustvom u oblasti rehabilitacije slušnog oštećenja, tokom posjete nekoliko klinika i rehabilitacionih centara.