Trening trenera i javno predavanje održano u Sarajevu

U okviru redovnih programskih aktivnosti i stručnog usavršavanja članova Udruženja defektologa Kantona Sarajevo “STOL”, a u okviru Erasmus+ projekta “Assisting Better communication” u subotu 22.12.2018. godine sa početkom u 14:00h u Zavodu ”Mjedenica” održano je predavanje na temu ”Disleksija i druge specifične teškoće”. Predavanje je održala dr. sc. Mirela Duranović, redovni profesor.

Također, u okviru Erasmus+ projekta “Assisting Better communication”, 23.12.2018. na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za studente odsjeka Edukacija i rehabilitacija održano je predavanje o ciljevima projekta i realiziranim aktivnostima, načinu prepoznavanja govorno-jezičkih poremećaja i značaju logopeda u radu sa navedenom populacijom.