Obilježen Evropski dan logopedije

Dana 06.03.2019. godine, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli u saradnji sa JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Naše dijete” i Centrom za rani rast i razvoj Doma zdravlja “Dr Mustafa Šehović” Tuzla obilježili su Evropski dan logopedije.
U cilju širenja svjesnosti o ranom prepoznavanju govorno-jezičkih poremećaja u saradnji sa stručnim timom JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Naše dijete” održano je  predavanje u obdaništu “Sunčica”, na temu rani rast i razvoj, rano prepoznavanje disleksije i razvoj prečitalačkih vještina. Predavačice su bile: dr.sc. Mirela Duranović, redovni profesor i dr.sc. Jasmina Klebić. Predavanje je bilo namijenjeno roditeljima i uposlenicima JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Naše dijete”. Događaj je organizovan u okviru EU Erasmus+ projekta “Assisting Better Communication”. U cilju širenja svjesnosti o tome šta je logopedija, ko su logopedi i gdje rade, studenti Odsjeka logopedija i audiologija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli dijelili su roditeljima brošure.