ინტერდისციპლინური შეხვედრები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ABC პროექტის დაწყების შემდეგ რამდენიმე ინტერდისციპლინური შეხვედრა ჩატარდა, რომლებსაც განვითარების ფსიქოლოგები, ლინგვისტები და კომპიუტერული ლინგვისტიკის წარმომადგენლები დაესწრნენ.

ამ შეხვედრების შედეგად დაიგეგმა კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავს ქართულენოვანი ბავშვის ენის ათვისების თავისებურებების დადგენას.