Značajno unapređenje praktičnog i istraživačkog rada na Odsjeku za logopediju i audiologiju

Na Odsjeku za logopediju i audiologiju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta nabavljena je oprema u vrijednosti od 18.000 eura u okviru Erasmus+ projekta „Assisting better communication“ koji finansira Evropska Komisija. Knjige, testovi za procjenu govorno-jezičkog statusa, laptopi, i-padi, softveri, slušalice, nabavljeni su u cilju bolje edukacije studenata na vježbama, sticanje praktičnih znanja u skladu sa savremenim trendovima i dostignućima, kao i provođenje znanstvenih istraživanja na drugom i trećem ciklusu studija koja će biti konkurentna i publikovana u eminentnim časopisima. Nabavka pametne ploče omogućit će unapređenje i teoretske nastave.