Održana Javna tribina “Dis lekcija”

U okviru Erasmus + projekta «Assisting Better Communication», 9.10.2018. godine u 18.00h u Dvorani “Kaleidoskop” održana je javna tribina “Dis lekcija”. Tribina je organizovana u povodu Međunarodnog dana osoba sa disleksijom, u cilju širenja svjesnosti o tome šta je disleksija, kako prepoznati osobe sa disleksijom i kako im pružiti podršku. Tribina se organizuje u saradnji sa Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom Tuzla u okviru EU Erasmus + projekta “Assisting Better Communication”, Akademijom umjetnosti Novi Sad, Centrom za kulturu Tuzla uz podršku Grada Tuzla u okviru Granta za mlade 2018. Govornici na javnoj tribini su bili:
– Dr.sc Mirela Duranović, redovni profesor
– Roditelji djece sa disleksijom, osobe sa disleksijom
– Dramski pedagozi Pozorišta mladih Tuzle
U organizaciji javne tribune učestvovala je i Nadica Jovanović Simić kao predstavnik Univerziteta u Istočnom Sarajevu, partnera u ABC projektu iz BiH.
Na javnoj tirbini najavljen je i rad na predstavi “Alisa u zemlji slova” koja je master rad Amile Beširović, studentice master programa primjenjeno pozorište na Akademiji umetnosti Novi Sad.