Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet, Republika Srpska, BiH Foča, 19.11.2018.

Edukacija „PROCENA I INTERVENCIJE ZA POBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE KOD

DECE“

U okviru Erasmus + projekta “Podsticanje komunikacije” održana je obuka u Resursnom centru “Tračak nade” u Foči na temu “PROCJENA I INTERVENCIJE ZA POBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE KOD DJECE”. Trening je održan za roditelje djece sa smetnjama u razvoju, koji su korisnici usluga Centra “Rak nade”, kao i roditelji djece tipičnog razvoja.

Cilj ovE edukacije je da RODITELJI steknU teorijska i praktična znanja i veštine da pravilno procene sposobnosti i potrebe svoje dece u komunikaciji, kao i kako uvesti dnevne rutine koje će poboljšati komunikaciju sa decom i kako se ponašati u situacijama konfliktnoG ponašaA.

Edukaciju je odobrilo Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske, BiH.