პროექტის ფარგლებში მომზადდა ცხრა წიგნი

  1. ფონემატური ცნობიერება ბავშვებში
  2. ყლაპვა და კვება ჩვილებსა და ბავშვებში
  3. ეფექტური კომუნიკაციის მასტიმულირებელი გარემო ადრეული ასაკის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
  4. ენის ბორძიკი — საფუძვლები
  5. კომპლექსური საკომუნიკაციო საჭიროებების მქონე ზრდასრულებისა და ბავშვების დახმარება
  6. ხმა და ხმის დარღვევები
  7. სტატიების კრებული – ენობრივი განვითარება, სხვადასხვა თერაპიული მიდგომები და შეფასების ფორმები
  8. სმენის ფუნქციონირება და დარღვევების იდენტიფიკაცია და შეფასება ბავშვებში
  9. სმენის დარღვევის მქონე ბავშვის კომუნიკაციის, მეტყველებისა და სწავლის ხელშეწყობა