სტუდენტური კონფერენცია ენისა და მეტყველების თერაპიაში

ABC პროექტის ფარგლებში, 2019 წლის 22 ივნისს, ფრონტლაინ საქართველოში, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ორგანიზაებით, გაიმართა სტუდენტური კონფერენცია, რომელშიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) სტუდენტები იღებდნენ მონაწილეობას. კონფერენციაზე სტუდენტებმა წარმოადგინეს მათ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპიის, აფაზიისა და ნეიროფსიქოლოგიის მიმართულებით. კონფერენცია აფაზიის ცნობიერების საერთაშორისო კამპანიას ეხმიანებოდა.