ვორქშოპი სმენის დარღვევების საკითხებზე

2019 წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სამდღიანი ვორქშოპი „სმენის დარღვევები და ინტერვენცია. ვორქშოპს უძღვებოდა ისრაელის ონოს კოლეჯის ლექტორი, კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპევტი, ადი ტვიკი. ვორქშოპი ჩატარდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ERASMUS+ ABC-Assisting Better Communication პროექტის ფარგლებში.

ვორქშოპს ესწრებოდნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები და ენობრივი განვითარების სფეროში მომუშავე სპეციალისტები