Interdisciplinarni sastanci u okviru ABC-a na Ilia državnom univerzitetu

U okviru ABC projekta održano je nekoliko interdisciplinarnih sastanaka  u kojima su učestvovali razvojni psiholozi, psiholingvisti i predstavnici kompjuterske lingvistike. Kao rezultat ovih sastanaka, planiran je upitnik koji bi procjenio sticanje jezika kod djece iz Gruzije. Projekat je odobren od Nacionalnog fonda za Nauku Gruzije.