Okrugli sto: Interdisciplinarnost u logopediji: Trenutno stanje i perspektiva

Dana 30.11.2017, Odsjek za logopediju, Univerziteta u Tuzli, organizovao je okrugli sto

Tokom okruglog stola Dr sc. Mirela Duranović, redovni profesor, Odsjeka za logopediju na Univerzitetu u Tuzli imala je izlaganje na temu „Logopedija kao Interdisciplinarna nauka“. Dijana Rahmanović, asistent prezentovala je temu „ Uloga logopeda u neurološkoj praksi“

U okviru okruglog stola takođe je diskutovano i o sledećim temama:

Uloga logopeda i audiologa u ORL klinikama“, Dr sc. Fuad Brkić, redovni profesor na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli i načelnik klinike za Otorinolarngologiju i Maksilofacijalnu hirurgiju, Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.

Multidisciplinarni i multisektorski pristup djetetu i porodici“, Prim. Dr. Vesna Dropić, pedijatar i osnivač Centra za rani rast i razvoj u Dou zdravlja Tuzla.

Multidisciplinarni tim za primjenu augmentativne i alternativne komunikacije“, Dr sc Nadica Jovanović-Simić, redovni profesor, Odsjek za logopediju, Univerziteta u Beogradu i Istočnom Sarajevu.

Timski rad logopeda i psihologa“, Dr. sc Elvis Vardo, vanredni profesor, Odsjek za psihologiju i pedagogiju, Univerziteta u Tuzli

„Veza između logopedije i lingvistike“, Dr sc. Amira Hadžagić-Turbić, vanredni profesor, Odsjek za bosanski jezik i književnost na Univerzitetu u Tuzli.